Barndom

Barndom & uppväxt

Ordet uppväxt är precis som det låter, hur du har vuxit upp. Ett träd som växer med rätt näring är starkare och kan tåla oväder medan ett träd med svag näring har oftast svagare rötter och därför riskerar att brytas ner vid oväder. Trots att vi formas mycket av hur vi har haft det under vår uppväxt så kan vi inte jämföras med träd eftersom vi kan ta hand om oss själva. Vi kan läkas. Nu.

När vi uppmärksammar och blir medvetna om vår uppväxt/barndom så kan vi lättare läka det. Vi kan läka all trauma och rädslor som kan sitta fast vid minnet av att vara ett barn. Alla människor kan inte säga att barndom innebär lekfullhet, nyfikenhet, trygghet, och kärlek. (Detta är inte önsketankar utan nödvändiga grunder alla barn bör ha i sin programmering).

Inre barnet

Alla människor har så kallad “det inre barnet”, ett barn inom oss som kan kräva vår uppmärksamhet för läkas… Detta kan leda till en ökad potential och självkänsla på ett naturligt sätt. Att känna barnet inom dig ropar/kräver dig är inte alls konstigt. Det är jättebra signal, ignorera det inte.

Din uppfattning om dig själv kommer 95% från din uppväxt.

Under sessioner som handlar om självbild, självkänsla, självkritik osv. Handlar oftast om uppväxten, det är därför ämnet barndom/uppväxt kommer så ofta upp kring psykisk hälsa och trauman. Mellan åldern 3 till 9 år är människan i en “skanningsläge” ungefär som en radar som antecknar ner saker som händer i form av händelser, ord, känslor och omgivningen. Det är ett läge som kallas för Theta i hjärnfrekvens språket.

NLP och hypnos för läkning av inre barnet

Under sessionen hamnar du med hjälp av NLP & Hypnos i samma hjärnfrekvens (Theta) där allting började. Där uppfattningar om dig själv skapades och som sedan följde med. Det gör att du på ett tryggt sätt kan gå till roten för det du besväras av och ändra på det.