adhd

Behandla ADHD

ADHD kan innehålla en blandning av olika symptom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det kan även påverka självkänsla och humörstabilitet. Andra delar som också kan påverkas är svårigheter att utveckla och upprätthålla fokus, särskilt på uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.

NLP & hypnos coaching mot ADHD

Hypnos hjälper till med inkludera dig i känslorna. Känslohantering av olika känslor te.x. aggression är en känsla som kan bli starkare av ADHD. Vi arbetar då med att skapa mer förståelse för din mind att ta kontrollen. Under Hypnos blir ditt sinne skarpare och du kan då få mer förståelse över hur du kan bemöta känslorna som kan dyka upp. Med andra ord: Du kanske idag tar medicin eller pratar om din ADHD med någon men här arbetar vi med dig själv. Hur du kan utöver det du redan har, skapa fler förutsättningar för leva som du önskar.

Forskning Hypnos vid ADHD

Det finns lite forskning kring Hypnos som behandling av ADHD, det genomförda studier av Maarit Virta från Helsingfors universitet fann att hypnos var effektiv vid behandling av ADHD. Det som har kommit upp under studierna är det mentala tillståndet mindfulness, tillståndet kan hjälpa och vara ett verktyg för utveckla fokus och skapa balans i kroppen.