Hantering av personuppgifter (GDPR)

PERSONUPPGIFTER SOM KOMMER ATT BEHANDLAS
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
För att vi skall kunna hålla kontakt enligt överenskommelse t.ex. boka tider eller digital kontakt.

BOKFÖRNING
Maxmentalt kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Maxmentalt för bokföringsändamål. Maxmentalt kommer av den orsaken att behandla uppgifter Ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden för Maxmentalt behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Maxmentalt.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING
Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.Personuppgifter som Maxmentalt behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ för video