Självkänsla

Självkänsla

Självkänsla kan beskrivas som hur mycket du uppskattar och tycker om dig själv oavsett omständigheterna. Självkänsla kräver hälsosam balans, låg självkänsla eller hög självkänsla kan skapa problem för dig. Självkänsla kan påverka dina beslut, dina relationer, din emotionella hälsa och ditt allmänna hälsa.

Hälsosam självkänsla innehåller:

-God förståelse för dina färdigheter

-Har goda relationer med andra människor eftersom du har god relation med dig själv

-Har realistiska och lämpliga förväntningar på dig själv

-Förstår dina behov kan kan utrycka dem

Låg självkänsla

Det kan skapa osäkerhet på dina förmågor och du kan även ha väldigt svårt för ta beslut. Konsekvensen blir att du kanske inte känner dig motiverad för prova på nya saker eftersom du inte tror på att du kommer att klara dina mål. Låg självkänsla kan påverka dina relationer negativt för att du inte kan utrycka dina behov som du vill.

Alltför hög självkänsla
Det kan skapa hög press och förväntningar på dig själv. Du kan ha problem med relationer och självförbättring.

Detta är vanligt vid låg självkänsla

Jämförelse: Du jämför dig med andra människor och påverkas av det.

Självtvivel: Du tvivlar på dig själv och vad du kan åstadkomma.

Negativ syn på livet: Du känner brist på kontroll och det gör att du har negativ syn på ditt liv.

Rädd för misslyckas: Du känner stor rädsla för misslyckas eller för säga något som du kanske inte klarar av.

Positiv feedback: Du har problem med att ta emot och acceptera positiva feedback från andra.

Du sätter andras först: Du sätter andras behov framför dina egna.

NLP & hypnos coaching för bättre självkänsla

Den negativa uppfattningarna vi har om oss själva uppstår eftersom vårt undermedvetna försöker skydda oss. När vi har en dålig upplevelse till exempel om vi missar ett matteprov i skolan så kommer vårt undermedvetna att känna igen detta som något som ska undvikas. För att skydda oss kommer det att berätta att vi är dåliga i matte och bör undvika att försöka. Detta leder till stress och oro varje gång vi gör ett matteprov, vilket påverkar våra förmågor.

Djupgående behandling som denna gör det möjligt för dig att bli fri från begränsningar som påverkar din självkänsla och du får en medvetenhet för varför du haft obalans i din självkänsla.