Trauma

Trauma

Trauma betyder skada. Psykisk trauma är något alla kan uppleva. Det kan gå över sig själv men ibland krävs det behandling för att bearbeta traumat.

Exempel på vad som kan orsaka trauma: Krig, våldtäkt, naturkatastrof och dödsfall.

Det finns inte några objektiva kriterier för att utvärdera vilka händelser som orsakar posttraumasymptom, det brukar vanligtvis innebära förlust av kontroll, svek, maktmissbruk, hjälplöshet, smärta, förvirring. Händelsen behöver inte vara lika stor som tex. Krig, naturkatastrof eller personligt övergrepp för att påverka en person djupt och ändra personens upplevelser. Traumatiska situationer som orsakar symtom efter trauma varierar ganska dramatiskt från person till person. Det är faktiskt mycket subjektivt och det är viktigt att komma ihåg att det definieras mer av symptom än själva utlösaren.

Symptomer kan variera: Ilska, sorg, skam, sömnlöshet, relationsproblem, utbrott, aptitförändring, ångest, depression, PTSD och missbruk.

3 typer av trauma

Akut trauma

Det beror främst på en enda oroande händelse. Till exempel en olycka, våldtäkt, överfall eller naturkatastrof. Händelsen är tillräckligt extrem för att hota personens emotionella eller fysiska trygghet.

Kroniskt trauma

Långvariga bekymmer, traumatiska händelser under en längre period. Kroniskt trauma kan bero på en långvarig allvarlig sjukdom, sexuella övergrepp, våld i hemmet eller mobbning.

Komplex trauma

Sker oftast vid misshandel i uppväxt, oro för vad som som händer. Inget trygghet under en lång period.

NLP & hypnos coaching mot Trauma

Trauma påverkar oss på en djup nivå, oftast en nivå som är svår att hantera på egen hand. På ett tryggt sätt arbetar vi under sessionen med att skapa empowerment kring traumat och att du faktiskt kan släppa på det. Här träffas vi oftast med längre mellan rum för lämna utrymme för hjärnan och kroppen att läkas. ca 4-8 veckor.

Hypnos forskning

Ett antal studier har nyligen kommit fram som visar vilken hjälp hypnos kan ge vid behandling av trauma.

Studien 2009 publicerad i tidskriften Bulletin de la Societe des Sciences Medicales du Grand Duche de Luxembourg fann att patienter som behandlades med en blandning av Ericksonian Hypnosis och EMDR-tekniker visade en markant minskning av PTSD-symtom än de patienter som behandlades med traditionella metoder.
Källa: National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine.